+48 605 455 141  
Partner Qalcwise
OPIS PROJEKTU

Nowa strona internetowa ośrodka doradczego BHP od A do Z zawierająca informacje o firmie, jej usługach i przepisach dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zawiera formularz kontaktowy i mapę Google.
W ramach projektu odświeżono też logotyp firmy.